Takbo ng Buhay


Malapit na namang lumubog ang araw dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay ko isip ko’y naglalakbay nakatanaw sa kawalan lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay ko’y di ko namamalayan sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo’y tila parang kulang kayamanan at lahat ng kalayawan wala pala itong kabuluhan, kung si kristo ay wala pa sa iyong buhay para kang isang tupang ligaw.

Advertisements